شما اينجا هستيد.

هدف: آشنایی با مفاهیم و آموزه ای روانشناختی در نهج الیلاغه و احادیث پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله ) و معصومان(علیهم السلام)

مطالب درس را بعد از عضویت درسایت دریافت کنید

بررسی اهمیت معاد به لحاظ موضوعی در قرآن، آشنایی با نامهای قیامت در آیات الاهی

هدف:آشنایی با وجوه مختلف فرهنگ و تمدن غنی اسلامی در شکوفایی علمی و اجتماعی و تبیین تأإثیرات و خدمات متقابل اسلام و ایران

هدف: گسترش آگاهی دانشجویان در زمینه ی دین، پیامبری، اسلام، امامت و ولایت
اندیشه اسلامی دو از تعریف دین و آشنایی با ادیان بزرگ ابراهیمی شروع و به بحث نبوت و امامت و مهدویت بر اساس آیات قرآن و روایات اهل بیت(علیهم السلام) می پردازد.

مفهوم روان شناسی دین
تحلیل روانشناختی دین
روان شناسی دین از دیدگاه جمیز

آزمون پایان ترم از پانزده نمره خواهد بود و هر کارکلاسی وابسته به کوشش شما بین0/5 تا 1نمره خواهد داشت بنابراین سعی کنید درطول ترم با ارائه ی تعداد زیادی از مطالب 5 نمره ی فعالیّت کلاسی را تا پایان ترم کسب کنید.

کوشش شما باید دارای شرایط زیر باشد تا امتیاز آن درج شود:

هدف: شناخت ابعاد فلسفی نظام روانشناختی و نفس؛ شناخت علم النفس با روش فلسفی، تسلط بر مفاهیم روانشناختی در علم النفس از دیدگاه اندیشمندان اسلامی

اهداف:
- آشنایی با جایگاه دعا و زیارت و شناخت ادعیه و زیارات مشهور
- نهادینه شدن روح مناجات در خواننده
- توانمندی در گزینش به عرفان های کاذب
- آشنایی با محتوا و ساختار صحیفه ی سجادیه و اطلاعات پیرامونی آن
- توانمندی در بهره گیری روشمند از صحیفه ی سجادیه و تشخیص معارف آن

به دانشجویان محترم پیشنهاد می شود فایلpdfرا بعد از عضویت در سایت دریافت کنند تا از کیفیت مطلوب مطالب بدون به هم ریختگی در متن برخوردارباشند
میان ترم تا ابتدای بخش دوم: «احساس،ادراک و شناخت»

صفحات