شما اينجا هستيد.

هدف: آشنایی با سرگذشت جمع و تدوین قرآن

در این درس لازم است در هفته ی اول آموزشی موضوع پژوهش انتخاب و با مدرس تثبیت شود.
پیشنهاد پروژه های تحقیقاتی:
۱- تطبیق استاندارهای بین الملیی اخلاق کسب و کار با آموزه های وحیانی
۲- استراتژی افزایش عملکرد سازمان بر اساس نقطه نظرات قرآن و اهل بیت(علیهم السلام)
۳- آسیب شناسی عدم رعایت اخلاق خرد در تجارت
۴- نقش اخلاق در تجارت الکترونیک
۵- راه برون رفت از نظام بانکداری ربوی
۶- شاخصه های بانکداری اسلامی و راه رسیدن به آن
۷- و...

هدف: آشنایی با فقه القرآن

هدف: آگاهی از مبانی و معیارهای انطباق قرآن با علوم بشری و تقسیر برخی از آیات علمی قرآن

1- مقاله های علمی با هدف ترویج مباحث عقیدتی برمبنای قرآن و حدیث مبنای با رویکرد پژوهشی مورد پذیرش است. 

2- نوآوری در مقاله یک اصل اساسی است بنابراین در صورت استفاده از مقالات و سایت های مختلف، نویسنده باید به تحلیل، بررسی و نقد هریک بپردازید. به مقالاتی که از این اصل برخوردار نباشند امتیازی تعلق نمی گیرد. 

3- نویسنده در پایان مقاله, باید به نتیجه گیری، تحلیل و ارائه ی نظر شخصی خود در جمع بندی مباحث بپردازد.

این درس تا پایان ترم ان شاء الله تکمیل خواهد شذ

مطالب این درس تا پایان ترم ان شاء الله تکمیل خواهد شد.

هدف: تفسیر جز،۲۸ قرآن کریم
مطالب این درس تا پایان ترم تکمیل خواهد شد.

مطالب این درس تا پایان ترم ان شاء الله تکمیل خواهد شذ

هدف: آشنایی با سرگذشت جمع و تدوین قرآن

صفحات