شما اينجا هستيد.

هدف:آشنایی با وجوه مختلف فرهنگ و تمدن غنی اسلامی در شکوفایی علمی و اجتماعی و تبیین تأإثیرات و خدمات متقابل اسلام و ایران

هدف:آشنایی با روش های متداول تحقیق در علوم انسانی و نحوه ی استفاده از نتایج پژوهش انجام شده به منظور آماده سازی جهت همکاری در فعالیت های پژوهشی

هدف: آشنایی با سرگذشت جمع و تدوین قرآن

در این درس لازم است در هفته ی اول آموزشی موضوع پژوهش انتخاب و با مدرس تثبیت شود.
پیشنهاد پروژه های تحقیقاتی:
۱- تطبیق استاندارهای بین الملیی اخلاق کسب و کار با آموزه های وحیانی
۲- استراتژی افزایش عملکرد سازمان بر اساس نقطه نظرات قرآن و اهل بیت(علیهم السلام)
۳- آسیب شناسی عدم رعایت اخلاق خرد در تجارت
۴- نقش اخلاق در تجارت الکترونیک
۵- راه برون رفت از نظام بانکداری ربوی
۶- شاخصه های بانکداری اسلامی و راه رسیدن به آن
۷- و..

هدف: آشنایی با فقه القرآن

هدف: آگاهی از مبانی و معیارهای انطباق قرآن با علوم بشری و تقسیر برخی از آیات علمی قرآن

1- مقاله های علمی با هدف ترویج مباحث عقیدتی برمبنای قرآن و حدیث مبنای با رویکرد پژوهشی مورد پذیرش است. 

2- نوآوری در مقاله یک اصل اساسی است بنابراین در صورت استفاده از مقالات و سایت های مختلف، نویسنده باید به تحلیل، بررسی و نقد هریک بپردازید. به مقالاتی که از این اصل برخوردار نباشند امتیازی تعلق نمی گیرد. 

3- نویسنده در پایان مقاله, باید به نتیجه گیری، تحلیل و ارائه ی نظر شخصی خود در جمع بندی مباحث بپردازد.

آخرین به روز رسانی ۱۰/دی/۱۳۹۷

مطالب این درس تا پایان ترم ان شاء الله تکمیل خواهد شد.

هدف: تفسیر جز،۲۸ قرآن کریم
سوره‌های مجادله،حشر،ممتحنه،صف، جمعه ،منافقون، تغابن

صفحات