شما اينجا هستيد.

هدف: گسترش آگاهی دانشجویان در زمینه ی دین، پیامبری، اسلام، امامت و ولایت
اندیشه اسلامی دو از تعریف دین و آشنایی با ادیان بزرگ ابراهیمی شروع و به بحث نبوت و امامت و مهدویت می پردازد.شرایط زندگی در عصر غیبت و رجوع به فقیه مبحث پایانی این درس است.
آزمون میان ترم تا اول بخش خاتمیّت طبق قرار اول ترم ان شاء الله برگزار خواهد شد.

اهداف: آشنایی با اصالت، حقانیت و اعجاز قرآن ؛ تقویت باور به اصالت و حقانیت قرآن و کسب توانایی دفاع از آن

هدف:آشنایی با روش های متداول تحقیق در علوم انسانی و نحوه ی استفاده از نتایج پژوهش انجام شده به منظور آماده سازی جهت همکاری در فعالیت های پژوهشی

هدف: تبیین ضرورت پرداختن دانشجوی مسلمان به دین و مقولات دینی، آشناساختن دانشجویان با تفکر دینی و معارف اسلامی به شیوه برهانی- قرآنی و با استفاده از منابع وحی و تعمیق و گسترش اطلاعات و تقویت خداباوری و ایمان دانشجویان در زمینه مباحث مربوط به خداشناسی و رستاخیز.

آزمون میان ترم تا ابتدای شبهه ی چهارم مبحث آیه ی ولایت

منابع مورد استفاده در این درس عبارتند از:
-زبان قرآن‏، مقصود فراستخواه‏، ناشر: علمى و فرهنگى‏، مكان چاپ: تهران‏، سال چاپ: 1376
-بررسى نظريه عرفى بودن زبان قرآن‏، ناهيد دامن پاك مقدم‏، ناشر: نشر تاريخ وفرهنگ‏، مكان چاپ: تهران‏، سال چاپ: 1380
- تحليل زبان قرآن‏، محمد باقر سعيدى روشن‏، ناشر: پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامى / موسسه پژوهشى حوزه و دانشگاه‏، مكان چاپ: تهران‏، سال چاپ: 1383

هدف: آشنایی با دانش حدیث و شاخه های آن و مهمترین مفاهیم و مصطلحات

هدف:آشنایی با وجوه مختلف فرهنگ و تمدن غنی اسلامی در شکوفایی علمی و اجتماعی و تبیین تأإثیرات و خدمات متقابل اسلام و ایران

هدف: آشنایی با سرگذشت جمع و تدوین قرآن

در این درس لازم است در هفته ی اول آموزشی موضوع پژوهش انتخاب و با مدرس تثبیت شود.
پیشنهاد پروژه های تحقیقاتی:
۱- تطبیق استاندارهای بین الملیی اخلاق کسب و کار با آموزه های وحیانی
۲- استراتژی افزایش عملکرد سازمان بر اساس نقطه نظرات قرآن و اهل بیت(علیهم السلام)
۳- آسیب شناسی عدم رعایت اخلاق خرد در تجارت
۴- نقش اخلاق در تجارت الکترونیک
۵- راه برون رفت از نظام بانکداری ربوی
۶- شاخصه های بانکداری اسلامی و راه رسیدن به آن
۷- و..

صفحات