شما اينجا هستيد.

هدف : آشنایی با عقاید و آرای غیر مسلمانان به ویژه اهل کتاب که در قرآن و حدیث به نوعی از آنان یاد شده است.

هدف: آشنایی با مبانی و روش ترجمه ی قرآن

بررسی اهمیت معاد به لحاظ موضوعی در قرآن، آشنایی با نامهای قیامت در آیات الاهی

هدف: آشنایی با نزول، حفظ و کتابت و جمع آوری قرآن کریم

هدف: آشنایی با مقدمات و مبادی فهم قرآن

هدف: آگاهی از شیوه های تفسیر قرآن گرایش ها و سبک های تفسیری

هدف: آشنایی با مفاهیم و آموزه ای روانشناختی در نهج الیلاغه و احادیث پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله ) و معصومان(علیهم السلام)

هدف: آشنایی با سیر تاریخی حدیث شیعه

هدف: آشنایی با کیفیت تدوین کتب حدیث و اصول و مبانی کتابهای حدیثی

هدف: آشنایی با تکالیف اخلاقی انسان مسلمان برای جلب رضای خدا در همه ی ابعاد زندگی

صفحات