شما اينجا هستيد.

هدف: آشنایی با سیر تاریخی حدیث شیعه

هدف: آشنایی با کیفیت تدوین کتب حدیث و اصول و مبانی کتابهای حدیثی

هدف: آشنایی با دانش حدیث و شاخه های آن و مهمترین مفاهیم و مصطلحات

1- مقاله های علمی با هدف ترویج مباحث عقیدتی برمبنای قرآن و حدیث مبنای با رویکرد پژوهشی مورد پذیرش است. 

2- نوآوری در مقاله یک اصل اساسی است بنابراین در صورت استفاده از مقالات و سایت های مختلف، نویسنده باید به تحلیل، بررسی و نقد هریک بپردازید. به مقالاتی که از این اصل برخوردار نباشند امتیازی تعلق نمی گیرد. 

3- نویسنده در پایان مقاله, باید به نتیجه گیری، تحلیل و ارائه ی نظر شخصی خود در جمع بندی مباحث بپردازد.

هدف: آشنایی با تکالیف اخلاقی انسان مسلمان برای جلب رضای خدا در همه ی ابعاد زندگی

به دلیل احتمال برگزاری آزمون به صورت متمرکز دانشجویان بزرگوار با دانلود کتاب «درس نامه ی اسرار حج» بعد از عضویت در سایت می توانند از محتوای درس برخوردار باشند.
سرفصل:
جایگاه حج در اسلام، حج در قرآن و سنّت، چهره ی اعتقادی حج، چهره ی سیاسی حج، ولایت و روح حج، میقات، حدود حرم،شهر مکّه، مسجدالحرام و اجزاء آن، کعبه و اجزاء آن، احرام-طواف و نماز-سعی-تقصیر-وقوفین-رمی-هدی-حلق- بیتوته، ادب حضور، زیارت، لقای امام

هدف: آشنایی با عواملی که موجب نزول بسیاری از آیات و سور قرآنی می باشد

هدف:آشنایی با علوم و معارفی که فهمیدن قرآن به آنها نیازمند است.
پیش نیاز: صرف و نحو2

هدف: آشنایی با مبانی و آموزه های بنیادین خانواده و مهارت­های تشکیل، تحکیم و تعالی این نهاد و همچنین تسهیل ازدواج جوانان

هدف: آشنایی با روند تحول زبان و ادبیات عرب در دوره های مختلف و تأثیر قرآن کریم در فرهنگ و ادب عربی

صفحات