شما اينجا هستيد.

هدف : آشنایی با عقاید و آرای غیر مسلمانان به ویژه اهل کتاب که در قرآن و حدیث به نوعی از آنان یاد شده است.

هدف: آشنایی با مبانی و روش ترجمه ی قرآن

هدف: آشنایی با نزول، حفظ و کتابت و جمع آوری قرآن کریم

هدف: آشنایی با مقدمات و مبادی فهم قرآن

هدف: آگاهی از شیوه های تفسیر قرآن گرایش ها و سبک های تفسیری

هدف: گسترش آگاهی دانشجویان در زمینه ی دین، پیامبری، اسلام، امامت و ولایت
اندیشه اسلامی دو از تعریف دین و آشنایی با ادیان بزرگ ابراهیمی شروع و به بحث نبوت و امامت و مهدویت می پردازد.شرایط زندگی در عصر غیبت و رجوع به فقیه مبحث پایانی این درس است.
آزمون میان ترم تا اول بخش خاتمیّت طبق قرار اول ترم ان شاء الله برگزار خواهد شد.

هدف: آشنایی با سیر تاریخی حدیث شیعه

هدف: آشنایی با کیفیت تدوین کتب حدیث و اصول و مبانی کتابهای حدیثی

هدف: آشنایی با تکالیف اخلاقی انسان مسلمان برای جلب رضای خدا در همه ی ابعاد زندگی

به دلیل احتمال برگزاری آزمون به صورت متمرکز دانشجویان بزرگوار با دانلود کتاب «درس نامه ی اسرار حج» بعد از عضویت در سایت می توانند از محتوای درس برخوردار باشند.
سرفصل:
جایگاه حج در اسلام، حج در قرآن و سنّت، چهره ی اعتقادی حج، چهره ی سیاسی حج، ولایت و روح حج، میقات، حدود حرم،شهر مکّه، مسجدالحرام و اجزاء آن، کعبه و اجزاء آن، احرام-طواف و نماز-سعی-تقصیر-وقوفین-رمی-هدی-حلق- بیتوته، ادب حضور، زیارت، لقای امام

صفحات