شما اينجا هستيد.

از ابتدای حیات تا به هنگامه ی جاری بودن زندگی، مسأله ی تربیت انسان، همواره از مسائل مهم و به روز بوده و خواهد بود و از همان آغاز به دلیل وجود حجّت خدا در کنار انسان، تربیت دینی با بشر همراه بوده است. در میان مکاتب الاهی و بشری، اسلام بیشترین پرداخت را برای جلوگیری از تولّد ناشایست داشته است، امّا شرایط کنونی جامعه به گونه ای است که می توان گفت بیشتر مسلمانان هنوز مهارت زندگی کردن را نیاموخته اند؛ نتیجه ی این حقیقتِ تلخ، زنده بودن و زندگی نکردن است، چه اینکه معتقدیم فقط این انسان دیندار است که زندگی می کند.
امام امیرالمؤمنین (علیه السلام)می فرماید:
«زندگی جز به دینداری نیست و مرگ جز با از دست دادن یقین؛ پس، از آب شیرین و گوارا بنوشید، تا شما را از خواب غفلت بیدار کند و از سموم کشنده بپرهیزید.»

تفسیر، مکاتب و روش‌های تفسیری، تاریخ تفسیر
علوم قرآنی
علوم حدیث
زبان عربی
زبان انگلیسی

مصوب چهارصد و ششمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی وزارت علوم تحقیقات و فناوری مورخ 18/10/1379

مصوب چهارصدو ششمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی وزارت علوم،تحقیقات و فناوری مورخ 18/10/1379

زبان انگلیسی
ادبیات عرب
علوم قرآنی
تفسیر
علوم حدیث
نکته مهم: برخی از این منابع پیشنهادی است و با خواندن یکی از کتابها، از خواندن دیگری بی نیاز می شوید.

قرآن و خاورشناسان، می تواند فتح بابی در راه پژوهشهای شما باشد؛ حقیقت این است که ما باید در حوزه ی مستشرقان تلاشی مضاعف داشته باشیم؛ متاسفانه رویکرد دانشوران در این بخش بیشتر تدافعی بوده و کمتر به فکر تولید علم به زبانهای مختلف و صدور علم حقیقی در عرصه ی جهانی بوده اند؛ این عملکرد را انشاء الله من و شما می توانیم با پژوهشهای خودمان تغییر دهیم ؛ باور من این است که امروز یکی از تکالیف مهم ما، کوشش درجهت معرفی معارف قرآن و حدیث به جهانیان است. این مهم روی نخواهد داد مگر با شناخت صحیح معارف قرآن و اهل بیت(صلوات الله علیهم اجمعین) تسلط بر زبان های مختلف، آشنایی باروش کار مستشرقان و ارائه ی کتابها و مقالات علمی در عرصه ی بین المللی.

1. محمد بن احمد ابن رشد، تهافت التهافت
2. محمد بن علی ابن عربی(محی الدین)، فتوحات المکیّه
3. محمد بن علی ابن عربی(محی الدین)، فصوص الحکم
4. اخوان الصفا، رسائل اخوان الصفا و خلان الوفاء
5. علی ارشد ریاحی،«نقد و بررسی نظریه ی عقول و تأثیر آن در فهم ملاصدرا از آیات قرآن»، فصلنامه اندیشه دینی دانشگاه شیراز
6. علی ارشد ریاحی،«نقد و بررسی نظریه ی مثل و تأثیر آن در فهم ملاصدرا از آیات قرآن»، فصلنامه اندیشه دینی دانشگاه شیراز
7. بانو نصرت اصفهانی (بانو امین)، مخزن العرفان
8. حنّا الفاخوری و خلیل الجُرّ، تاریخ فلسفه در جهان اسلامی

صفحات