شما اينجا هستيد.

درس عمومی از سلسله مباحث معارف اسلامی
‌هدف: آشنايي با برخي مفاهيم زندگي ساز قرآن کريم در قالب نگرش موضوعي

سرفصل:
حج در گستره ی زمان، حج در اقوام و ملل، حج در اسلام، حج در قرآن و سنت، آیات و احادیث حج، حدیث حجه الوداع، روایت حج و انتصاب امام در حجه الوداع

هدف: آشنایی با چگونگی ظهور و گسترش اسلام وشیوه ی گذر از جامعه ی جاهلی به جامعه ی اسلامی
این درس از اوضاع اجتماعی سیاسی عربستان قبل از اسلام شروع و تا پایان عصر اموی ادامه می یابد.

هدف: شناخت شاخصه های یک معلم شایسته برای تعلیم آمزوه های وحیانی

از ابتدای حیات تا به هنگامه ی جاری بودن زندگی، مسأله ی تربیت انسان، همواره از مسائل مهم و به روز بوده و خواهد بود و از همان آغاز به دلیل وجود حجّت خدا در کنار انسان، تربیت دینی با بشر همراه بوده است. در میان مکاتب الاهی و بشری، اسلام بیشترین پرداخت را برای جلوگیری از تولّد ناشایست داشته است، امّا شرایط کنونی جامعه به گونه ای است که می توان گفت بیشتر مسلمانان هنوز مهارت زندگی کردن را نیاموخته اند؛ نتیجه ی این حقیقتِ تلخ، زنده بودن و زندگی نکردن است، چه اینکه معتقدیم فقط این انسان دیندار است که زندگی می کند.
امام امیرالمؤمنین (علیه السلام)می فرماید:
«زندگی جز به دینداری نیست و مرگ جز با از دست دادن یقین؛ پس، از آب شیرین و گوارا بنوشید، تا شما را از خواب غفلت بیدار کند و از سموم کشنده بپرهیزید.»

تفسیر، مکاتب و روش‌های تفسیری، تاریخ تفسیر
علوم قرآنی
علوم حدیث
زبان عربی
زبان انگلیسی

مصوب چهارصد و ششمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی وزارت علوم تحقیقات و فناوری مورخ 18/10/1379

مصوب چهارصدو ششمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی وزارت علوم،تحقیقات و فناوری مورخ 18/10/1379

زبان انگلیسی
ادبیات عرب
علوم قرآنی
تفسیر
علوم حدیث
نکته مهم: برخی از این منابع پیشنهادی است و با خواندن یکی از کتابها، از خواندن دیگری بی نیاز می شوید.

صفحات