شما اينجا هستيد.

این عناوین صرفاً جنبه ی پیشنهادی دارد، شما می توانید برای انتخاب موضوع آزادانه و البتّه با هماهنگی مدّرس اقدام کنید.

1. بررسی و نقد وحی در دیگاه مکاتب مختلف

2. بررسی رابطه میان عقل و وحی

3. قلمرو عقل و وحی

4. بررسی اثبات عقلانی تعالیم وحیانی

5. دیدگاه مستشرقان به وحی

6. تفاوت وحی و الهام

7. خاتمیت

8. نگاه روشنفکران به خاتمیت

9. وحی درنگاه مفسّران مختلف شیعه و اهل سنّت

10. وحی در دیدگاه فلاسفه و عرفا

11. نگاه ادیان مختلف به پدیده ی وحی

12. بشارت ظهور پیامبر (صلی الله علیه و آله) در کتاب مقدّس

13. بشارت ظهور امام زمان (عجل الله فرجه) در کتاب مقدّس

14. تطبیق باورهای مشترک قرآن و کتاب مقدّس

• معرفی مستشرقان قرآن پژوه (افرادی که در درس به آنان اشاره نشده است).

• بررسی انگیزه های مستشرقان قرآن پژوه

• دیدگاه مستشرقان درباره ی مصدریت قرآن

• سلامت قرآن از تحریف در دیدگاه مستشرقان

• ادبیات و ساختار قرآن در منظر مستشرقان

• تحلیل اعتراف مستشرقان به عظمت قرآن مجید از منظرهای گوناگون

• معارف قرآن و مستشرقان

• نقد آثار و مقالات مستشرقان

• نقد دایرة المعارف های مختلف

• تأثیر دیدگاه های علمای شیعه در تحلیل مستشرقان

• علوم قرآنی از دیدگاه مستشرقان

• بررسی و رد اتهام مستشرقان به شیعه در نگاشته های قرآنی

• آشنایی با درس قرائت و روان خوانی قرآن
• روش کار
• آزمون پایان ترم
• امتیاز کار تحقیق

امروز زیباترین نماز، که ملائکه برای دیدن قنوت هایش، رکوع ها و سجودهایش، قرائت ها و قیام ها و قعودهایش لحظه شماری می کنند نماز ولی الله الاعظم «ارواحنا فداه »است...
خدایا! چنان که نمازش را ببینیم
با او نماز بگذاریم
به او اقتدا کنیم
...
چه خوش است صوت قرآن زتو دلربا شنیدن
به رخت نظاره کردن سخن خدا شنیدن

قرائت نماز به شکل کامل توسط استاد مستفید

آموزش نماز: نکته ها
بعد از آشنایی با تلفظ یازده حرف، نوبت به برخی نکات ظریف می شود:
- تلفظ واژه ی «الله»
- تلفظ عبارت «بسم الله الرّحمن الرّحیم»
- تلفظ آیه ی « مالک یَوم الدّین»
- تلفظ آیه ی «ایّاک نعبد و ایّاک نستعین»
- آیه ی « و لم یکن له کفواً احد»
- ترک وصل به سکون و وقف به حرکت در نماز
- دقت در قرائت ذکر رکوع و سجود
- در تشهد ادغام نون در لام در عبارت«اشهد أن لا اله الا الله»
- مکث بر روی واژه ی «وحده» در تشهد
- لام له را در عبارت «لاشریک له» را با تشدید نخوانیم
- «أشهد ان محمداً عبدُه و رسولُه» صحیح است.
- در سلام نماز به لام مفتوح واژه ی «علَیکَ» دقّت کنیم.

صفحات