شما اينجا هستيد.

قرائت نماز به شکل کامل توسط استاد مستفید

آموزش نماز: نکته ها
بعد از آشنایی با تلفظ یازده حرف، نوبت به برخی نکات ظریف می شود:
- تلفظ واژه ی «الله»
- تلفظ عبارت «بسم الله الرّحمن الرّحیم»
- تلفظ آیه ی « مالک یَوم الدّین»
- تلفظ آیه ی «ایّاک نعبد و ایّاک نستعین»
- آیه ی « و لم یکن له کفواً احد»
- ترک وصل به سکون و وقف به حرکت در نماز
- دقت در قرائت ذکر رکوع و سجود
- در تشهد ادغام نون در لام در عبارت«اشهد أن لا اله الا الله»
- مکث بر روی واژه ی «وحده» در تشهد
- لام له را در عبارت «لاشریک له» را با تشدید نخوانیم
- «أشهد ان محمداً عبدُه و رسولُه» صحیح است.
- در سلام نماز به لام مفتوح واژه ی «علَیکَ» دقّت کنیم.

صفحات