شما اينجا هستيد.

امروز زیباترین نماز، که ملائکه برای دیدن قنوت هایش، رکوع ها و سجودهایش، قرائت ها و قیام ها و قعودهایش لحظه شماری می کنند نماز ولی الله الاعظم «ارواحنا فداه »است...
خدایا! چنان که نمازش را ببینیم
با او نماز بگذاریم
به او اقتدا کنیم
...
چه خوش است صوت قرآن زتو دلربا شنیدن
به رخت نظاره کردن سخن خدا شنیدن

قرائت نماز به شکل کامل توسط استاد مستفید

آموزش نماز: نکته ها
بعد از آشنایی با تلفظ یازده حرف، نوبت به برخی نکات ظریف می شود:
- تلفظ واژه ی «الله»
- تلفظ عبارت «بسم الله الرّحمن الرّحیم»
- تلفظ آیه ی « مالک یَوم الدّین»
- تلفظ آیه ی «ایّاک نعبد و ایّاک نستعین»
- آیه ی « و لم یکن له کفواً احد»
- ترک وصل به سکون و وقف به حرکت در نماز
- دقت در قرائت ذکر رکوع و سجود
- در تشهد ادغام نون در لام در عبارت«اشهد أن لا اله الا الله»
- مکث بر روی واژه ی «وحده» در تشهد
- لام له را در عبارت «لاشریک له» را با تشدید نخوانیم
- «أشهد ان محمداً عبدُه و رسولُه» صحیح است.
- در سلام نماز به لام مفتوح واژه ی «علَیکَ» دقّت کنیم.

صفحات