شما اينجا هستيد.

Reflection of The Process of Forgery (of Traditions) Among Sunnis Based on Mosaleh Allahidith va Al-Asar al-Dhaifa va al-Mousawa
چکیده
اهل تسنن به جهت اجرای قانون منع تدوین حدیث توسط خلفا بعد از پیامبر(صلی الله علیه و آله) بیشتر از شیعه پیرامون احادیث موضوعه دست به قلم برده اند؛ جدای از اینکه شمار فراوان احادیث جعلی در اهل تسنن منجر به این تلاش علمی شده است، اما می توان تحلیل هایی را از این حرکت علمی در نزد آنان دریافت.
تلاشها پیرامون بازشناسی احادیث موضوعه در اهل تسنن به جایی رسید که مجموعه ای به نام «موسوعة الاحادیث و الآثار الضعیفة و الموضوعة» به زیور طبع در آمد.
در این مقاله، گزارشی تحلیلی از این نگاشته ها ارائه شده است و ضمن بررسی اجمالی این آثار، به ارائه ی آمارهایی از شمارگان نشر در قرون مختلف به همراه کیفیت هر اثر پرداخته شده است. پی بردن به بیشترین کسان و شهرهایی که پیرامون احادیث موضوعه کار کرده اند پژوهشگر را در جهت تحلیل های موضوعه نگاری کمک می کند؛ به هر حال به نظر می رسد تحلیل تطبیقی سیر نگارش «الموضوعات» در اهل تسنن نیز هنوز جای کار جدی دارد.
کلید واژه ها: حدیث موضوع، وضع حدیث، احادیث مجعوله، وضع نامه های حدیث، اهل تسنن، شیعه .

Obstacles to a just rule of Imam Ali
چکیده
امیرالمؤمنین(علیه السلام) با نصب الاهی، توسط پیامبر(صلی الله علیه وآله) به جانشینی بعد از ایشان معرفی گردید. در فقدان پیامبر(صلی الله علیه وآله) علی رغم سفارشات ایشان جامعه‎ی اسلامی با ترک خلیفه‎ی الاهی از مسیر هدایت خارج شد و در مسیر جاهلیت پیش از بعثت قدم گذاشت. زمانی که امیرالمؤمنین(علیه السلام) بعد از بیست و پنج سال حاکمیت جامعه‌‎ی اسلامی را به دست گرفت با دو گروه از موانع مواجه شد. گروه اول، موانعی که ریشه در دوران خلافت خلفای سه‌گانه داشت که سبب بروز بدعتهای مختلف در ساختار زندگی مردم شد و گروه دوم، موانعی که ریشه در دوران قبل داشته و در دوران حکومت علوی به بار نشست.
از آنجایی که بر اساس روایات متواتر، آینده ی جهان با ظهور و حکومت جهانی امام زمان(علیه السلام) همراه خواهد شد با نگاهی فرا تاریخی به واکاوی موانع حکومت علوی که موجب انحراف حکومت الاهی شد پرداختیم و به این نتیجه رسیدیم که با شناخت و برطرف کردن هر چه بیشتر موانع حکومت علوی می توانیم به استقرار حکومت مهدوی کمک کنیم.
واژگان کلیدی: حکومت، موانع، بدعت، عدالت، امام علی (علیه السلام)، امام مهدی (علیه السلام)

An Assessment of the Personality and Performance of Abdullah bin Masud
چکیده:
عبدالله بن مسعود از شخصیّت های به نام تاریخ صدر اسلام، قاری و دارای مصحف است که ارزیابی شخصیّت او از آن رو دارای اهمیّت است که مکاتب اسلامی از نظر آشنایی وی با علوم قرآن و حدیث، قرائت و تفسیر، بیشتر زبان به تأییدش گشوده اند. عملکرد او قبل از شهادت پیامبر(صلی الله علیه وآله) با عنوان شاگرد مکتب وحی و بعد از فقدان ایشان به عنوان مدافعِ اسلام اصیل قابل تأمل است. ابن مسعود از جمله صحابه ای است که در طیّ حیات خود حتّی اگر پیروی از مکتب حق به ظاهر موجب صدمه دیدن جایگاه اجتماعی او شد، موضع خود را کاملاً به صورت روشن بارها و بارها اعلام کرد؛ همین صراحت است که از اندیشۀ عبدالله بن مسعود مکتبی مستقل می سازد و این مکتب پایۀ فعالیّت های امام علی (علیه السلام) در زمان حکومت ظاهری ایشان در کوفه است. همکاری او در زمان خلیفۀ دوم که بیشتر در حوزۀ فعالیّت های فرهنگی است از یک سو و موضع گیری های صریح او در برابر عملکرد خلفای سه گانۀ بعد از پیامبر(صلی الله علیه وآله) به ویژه عثمان، نظرات متفاوتی را پیرامون وی رقم زده است که با توجیه اذن امام علی(علیه السلام) به وی در جهت همکاری با دستگاه خلافت می توان کلیّات عملکرد او رامثبت ارزیابی کرد؛ چه این که تنها نقد جدی اهل بیت(علیهم السلام) در منابع مختلف مربوط به حذف معوذتین ازمصحف اش می شود از این رو می توان سایر تهمت ها را به سبب دفاع او از امام علی(علیه السلام) ترسیم کرد.

واژه‌های کلیدی: عبدالله بن مسعود، قرآن، صحابه، روش های تفسیری، مصحف، مدرسۀ کوفه

Construction of Shrines on Graves A Study of the Views of Shiites and Salafists
چکیده:
شیعه بر این باور است که ساخت بنا بر مزار اولیای الهی، نه تنها حرمت ندارد بلکه نشان دهندۀ تعظیم شعائر مکتب و احترام و ابزار محبّت به صاحب مزار است در برابر این نگرش، سلفیّه بر اساس روایتی از امام علی (علیه السلام) به نقل از ابی الهیّاج در کتاب مسلم نیشابوری، بنای بر قبور را حرام می دانند. در این مقاله با نقد این حدیث، بر اساس آیات قرآن، سیرۀ معصومان(علیهم السلام) و عملکرد صحابه، مدّعای سلفیه مورد بررسی قرار گرفته و به این نتیجه می رسیم که سیرۀ مسلمانان در تمام بلاد اسلامی بر این مبنا بوده که بر قبور بزرگان دین بارگاه بسازند.

واژه‌های کلیدی: شیعه، سلفیّه، بنای بر قبور، نقد حدیث، نقد متن

Sahifeye Sajadieh lifestyle with an emphasis on human social relations in the community
دبیرخانه ی پنجمین جشنواره ی صحیفه ی سجادیه دانشگاهیان سراسر کشور اسامی برگزیدگان رشته ها و بخش های مختلف جشنواره را اعلام کرد که مقاله ی «سبک زندگی در صحیفه ی سجادیّه با تأکید بر بُعد روابط اجتماعی انسان در جامعه» رتبه ی نخست بخش مقالات اساتیدکشور را به خود اختصاص داد.
در این مقاله می خوانیم:
سبک زندگی بر اساس آموزه های دینی بر شکل گیری هویت مطلوب اجتماعی آحاد جامعه بیشترین تأثیر را دارد. یکی از منابع مهم اسلامی که با معرفی فرهنگ اسلامی، می تواند نقش بسزایی در سبک زندگی اسلامی داشته باشد، دعاهای صحیفه سجّادیّه است. بر همین اساس در این پژوهش بر شاخص روابط و رفتار اجتماعی در برخورد با گروه های مختلف جامعه (خانواده، خویشاوندان،‌ دوستان و همسایگان، عموم مردم و جمع،‌ رزمندگان و حاکمان) تأکید شده که به روش مطالعه ی کتابخانه ای و تحلیل محتوا مورد بررسی قرار گرفته است.
کلیدواژه ها:امام سجاد(علیه السلام)، صحیفه ی سجادیّه، سبک زندگی، روابط اجتماعی، خانواده، خویشاوندان،‌ مردم

Enjoying Leisure Time Considering Socialists , Opinions and Its Comparsion
چکیده :
در عصر ما، مساله ی اوقات فراغت و شيوه‏هاى گذران آن، ابعادى مختلفی به خود گرفته است. به علت توسعه ی فن‏آورى و استفاده از دستگاههاى خودكار، وقت افراد كم تر گرفته شده و اين پرسش مطرح می شود كه ساعات بیكارى را چگونه بايد سپرى كرد؟ هم چنان که افراد یک جامعه یک سان نیستند، راه کارهای متفاوتی را در اوقات فراغت خود به کار می گیرند.
در این مقاله ضمن تاکید براین ایام در زندگی هر انسان ، سعی در معرفی برخی از این راه کارها، ازدو سرچشمه ی اصیل قرآن و حدیث، شده است.

واژه های کلیدی:قرآن، حدیث، اوقات فراغت، راه کارها

Teleology in the Quran and New Testament
چکیده
در عصر کنونی با وجود ایدئولوژی های مختلف سیاسی و اجتماعی، دین بهترین گزینه در شناخت و دریافت آینده ی بشریّت است؛ در این میان اسلام و مسیحیّت نیز از آینده سخن گفته اند.
تطبیق این دو آیین از آن رو که اسلام مدّعی کامل ترین دین و مسیحیّت با وجود تحریف های فراوان پرطرفدارترین دین ابراهیمی است، نگارنده را برآن داشت تا تصویر آینده را در این دو مکتب بررسی کند. از این رو بعد از جست و جو در منابع، به تطبیق نقاط مشترک اخبار اسلام و مسیحیت پرداخته شد که حاصل آن در این نوشتار به بیست مورد تطبیقی رسید.
در این نوشتار بعد از ترسیم نمای کلی جهان قبل از ظهور که با انحراف و فساد، مرگ و میر فراوان و بلایای طبیعی همراه است به بحث پر چالش نشانه های ظهور در دو مکتب پرداخته شده است و از ارائه ی نشانه هایی از آسمان تا وجود موعودهایی دروغین در روی زمین و نشانه هایی که حتمی به نظر می رسد تبیین شده اند تا بعد از مشخص شدن تکلیف منتظران هر دو آیین، به بازگشت حضرت عیسی(علیه السلام) و ظهور امام زمان(علیه السلام) در فرجام جهان پرداخته شود.
در بخش پایانی به جهان بعد از ظهور در طراحی یاوران موعود، و گستره ی حکومت عدالت محور آخرین حجت خدا در سراسر گیتی اشاره شده است.
کلیدواژه
آینده،فرجام شناسی، قرآن، حدیث، عهدجدید، مهدی(علیه السّلام)، عیسی(علیه السّلام)

چکیده
دستورالعمل هایی که مبنای برنامۀ تربیتی قرار می گیرند درپژوهش حاضر، برگرفته از کلام و سیره ی حضرت علی(علیه السلام)مورد بررسی قرار گرفته است.
والدین، اولین و مهم‌ترین مربیان فرزندان خود هستند؛ لذا باید تمام همت خود را به کار گیرند تا فرزندی سعادتمند تربیت کنند. برای رسیدن به این هدف، آن ها باید دستورالعمل صحیحی در اختیار داشته باشند که به روشنی قابل اجرا باشند. سیره و کلام معصومین(علیهم السلام)، به ویژه دستورات تربیتی حضرت علی(علیه السلام)به خصوص در قالب نهج البلاغه، به عنوان مطمئن ترین الگوی عملی در اختیار پدر و مادر است تا همیشه سرلوحه ی برنامه ی تربیتی ایشان قرار بگیرد.
پس از تبیین اهداف تربیتی، باید دقت شود که به سبب ابعاد گوناگون وجودی انسان، در تربیت نیز، ابعاد مختلف دینی، اجتماعی و ... در نظر گرفته شود؛ لذا حضرت علی(علیه السلام)در همه ی زمینه ها، راه‌کارهای تربیتی خاصی را در قالب روش های متنوع، ارائه نموده اند که در تربیت فرزند بسیار مفید واقع خواهد شد. بنابراین، از جمله مؤلفه های تربیت فرزند از منظر مولا علی(علیه السلام) می توان از: بیان اهمیت و ضرورت تسریع در تربیت فرزند، ابعاد گوناگون تربیت و روش های مختلف تربیتی نام برد.
به این ترتیب پدر و مادر می توانند امیدوار باشند که فرزندی دین مدار و با نشاط به ثمر می نشانند که حتی در مواجهه با لغزش های اجتماعی، دچار انحراف نخواهد شد.
واژگان کلیدی: امام علی(علیه السلام)، نهج البلاغه، تربیت، راه‌کارها، تربیت فرزند، اجتماع، انحرافات اجتماعی.

Anger from the Viewpoint of Imam Ali

چکیده:
به طورطبیعی هرانسانی بر اثرعوامل وزمینه هایی که برایش پیش می آید گاهی خوشحال وگاهی ناراحت می-شود؛اما اگر این حالات بامعیار دین ورهنمودهای قرآن وسیرۀ ائمه (علیهم السلام)همراه باشد هرگز در آن افراط و تفریط دیده نخواهدشد.خشم، نیروی خدادادی در وجود انسانهاست که مانند بسیاری از تمایلات و غرایز دیگر باید آن را کنترل کرد؛ نیرویی که اگر در جهت صحیح از آن استفاده شود، انسان ساز است و اگر مهار نگردد، چون سیل، آثار مخربی به همراه دارد؛ می توان با به کارگیری صحیح خشم، موفق تر، شادتر و صمیمانه تر زندگی کرد.
شایسته است که انسان، کنترل این نیروی عظیم را چه در درون خود و چه در برخورد با دیگران بیاموزد تا بتواند از زندگی آرام تر و شیرین تری بهره مند شود. اما این که خشم چیست؟چه خشمی ممدوح و مقدس وچه خشمی نابجاست وچگونه می توان خشم خودرا کنترل کرد موضوعی است که سعی شده است دراین مقاله ضمن بررسی وتبیین خشم وانواع آن،راه های کنترل ومدیریت خشم را ازآموزه های علوی وسیرۀ آن حضرت استخراج کنیم.

کلیدواژه:خشم،حضرت علی (علیه السلام)، کظم غیظ، نهج البلاغه

esus's End in the Quran an the New Testament
چکیده :
آن چه در این نوشتار می آید بررسی سرانجام حضرت عیسی (علیه السلام) در اناجیل چهارگانه و تطبیق آن با قرآن است. مقاله ی حاضر با واکاوی اناجیل به نقد اعتقاد بیشتر مسیحیان کنونی پیرامون عاقبت مسیح (علیه السلام) می پردازد. اگرچه سخن از صلیب و فقدان (توفی) در مأثورات اسلامی آمده است اما نتیجه ی دیگری از آن، در این مکتب، گرفته می شود، نتیجه ای که از سویی ابهام را درباره ی فرجام عیسی (علیه السلام) می زداید و از دیگرسو منجر به باورداشت زنده بودن حضرت عیسی (علیه السلام) و عروج جسمانی روحانی او می گردد. به این ترتیب قرآن مجید موضع قاطعی در برابر پایان اولین دوره ی زندگی حضرت عیسی (علیه السلام) معرفی می کند که این رویکرد می تواند برای معتقدان به مسیح (علیه السلام) جالب باشد.
کلید واژه ها:قرآن، عهد جدید، سرانجام عیسی(علیه السلام)، عروج

صفحات