یک استاد دانشگاه معتقد است که هجرت امام رضا(علیه السلام) سبب شد ایشان برای مشخص شدن رویکرد فریب‌کارانۀ خلیفه به تبیین جایگاه امامت و افشای جریان موجود بپردازند.
به گزارش خبرنگار فرهنگی باشگاه خبرنگاران پویا، امامت مقوله‌ای الهی است که از طرف خداوند به فردی اعطاء می‌شود که در جمیع جهات شایستگی این مقام را داشته باشد. اینکه امام رضا(علیه السلام) با توجه به شرایط اجتماعی و سیاسی عصر خود چه توصیفی از مقولۀ امامت داشته‌اند، موضوع مصاحبۀ ما با «احسان پوراسماعیل»، پژوهشگر علوم قرآن و حدیث، مدرس دانشگاه و مدیرمسئول مجلۀ «دانشنامۀ علوم قرآن و حدیث» است.

وی معتقد است: بازخوانی فرهنگ امامت توسط امام رضا(علیه السلام) بعد از گذشت حدود دو قرن از حیات اسلام، نشان می‌دهد که پرداختن به موضوع امامت صرفاً توجه به یک مسألۀ تاریخی نیست، بلکه سخن از هدایت بشر برای تحقق هدف آفرینش اوست و ساده‌انگاری است اگر با طرح موضوع امامت، تصور اختلاف‌افکنی در ذهن متبادر شود، چراکه امام معصوم بیش از هرکسی در پی مصلحت امت است.
در ادامه مشروح این گفت‌وگو را می‌خوانید:

نتایج داوری مقالات یازدهمین همایش بین المللی پژوهش های قرآنی با محوریت قرآن کریم و استکبار ستیزی اعلام شد و این مقاله به عنوان مقاله ی برتر همایش معرفی شد.
۵۰ کشور در این همایش بین المللی شرکت داشتند و این اثر از بیش از ۱۱۰۰ عنوان به عنوان مقاله ی برتر در روز چهارشنبه ۲۲ فروردین ۱۳۹۶ در تالار همایش نور مشهد ارائه خواهد شد.

سر مقاله ی ششمین شماره از مجله ی علمی- تخصصی« دانش نامه ی علوم قرآن و حدیث»
برای جلوگیری از انحراف در هر مکتبی پایه هایی تعریف می شود که بقای دین به آن وابسته است. این پایه ها به مثابه ی ستون فقرات، پیکره ی جامعه را از هر گزندی مصون می دارد.
اگر از اندیشمندان حیات بشری این پرسش را مطرح کنیم که قوام دین خداوند به چیست، هر کسی از ظن خود به این پرسش پاسخ خواهد داد و به یقین افراط و تفریط هایی در سخن آنان به چشم می خورد.
دین ما به عنوان کاملترین آیین، صاحبانی دلسوز دارد که قوام دین را بر چهار اصل بنیادین تعریف کرده اند.

با توجه به اهمیت موضوع رعایت رسم الخط در نگارش مقاله از پژوهشگران ارجمند خواهشمندیم قبل از ارسال مقاله، اصول مندرج در فایل پیوست رعایت کنند.

Reflection of The Process of Forgery (of Traditions) Among Sunnis Based on Mosaleh Allahidith va Al-Asar al-Dhaifa va al-Mousawa
چکیده
اهل تسنن به جهت اجرای قانون منع تدوین حدیث توسط خلفا بعد از پیامبر(صلی الله علیه و آله) بیشتر از شیعه پیرامون احادیث موضوعه دست به قلم برده اند؛ جدای از اینکه شمار فراوان احادیث جعلی در اهل تسنن منجر به این تلاش علمی شده است، اما می توان تحلیل هایی را از این حرکت علمی در نزد آنان دریافت.
تلاشها پیرامون بازشناسی احادیث موضوعه در اهل تسنن به جایی رسید که مجموعه ای به نام «موسوعة الاحادیث و الآثار الضعیفة و الموضوعة» به زیور طبع در آمد.
در این مقاله، گزارشی تحلیلی از این نگاشته ها ارائه شده است و ضمن بررسی اجمالی این آثار، به ارائه ی آمارهایی از شمارگان نشر در قرون مختلف به همراه کیفیت هر اثر پرداخته شده است. پی بردن به بیشترین کسان و شهرهایی که پیرامون احادیث موضوعه کار کرده اند پژوهشگر را در جهت تحلیل های موضوعه نگاری کمک می کند؛ به هر حال به نظر می رسد تحلیل تطبیقی سیر نگارش «الموضوعات» در اهل تسنن نیز هنوز جای کار جدی دارد.
کلید واژه ها: حدیث موضوع، وضع حدیث، احادیث مجعوله، وضع نامه های حدیث، اهل تسنن، شیعه .

• محدّ ثان نام آور ایرانی در سده پنجم
• بررسی دیدگاه ابوهلال عسکری در معجم الفروق اللغویه ازنگاه لغویان و مفسران
• بازتاب فرایند مجعوله نگاری در اهل تسنّن براساس موسوعه الاحادیث و الآثار الضعیفه و الموضوعه
• ارتقاء و توسعه اقتصادی به کمک مبارزه با نابسامانی‌های اقتصادی در سیره امیرالمومنین علی علیه السلام
• علل و آثار کاهش حیا و افزایش بی حیایی و راهکارهای برون رفت از این وضعیت
• تفاوت معنايي «صبر» و «حلم»؛ رويكرد قرآني، روايي، ادبي

An Assessment of the Personality and Performance of Abdullah bin Masud
چکیده:
عبدالله بن مسعود از شخصیّت های به نام تاریخ صدر اسلام، قاری و دارای مصحف است که ارزیابی شخصیّت او از آن رو دارای اهمیّت است که مکاتب اسلامی از نظر آشنایی وی با علوم قرآن و حدیث، قرائت و تفسیر، بیشتر زبان به تأییدش گشوده اند. عملکرد او قبل از شهادت پیامبر(صلی الله علیه وآله) با عنوان شاگرد مکتب وحی و بعد از فقدان ایشان به عنوان مدافعِ اسلام اصیل قابل تأمل است. ابن مسعود از جمله صحابه ای است که در طیّ حیات خود حتّی اگر پیروی از مکتب حق به ظاهر موجب صدمه دیدن جایگاه اجتماعی او شد، موضع خود را کاملاً به صورت روشن بارها و بارها اعلام کرد؛ همین صراحت است که از اندیشۀ عبدالله بن مسعود مکتبی مستقل می سازد و این مکتب پایۀ فعالیّت های امام علی (علیه السلام) در زمان حکومت ظاهری ایشان در کوفه است. همکاری او در زمان خلیفۀ دوم که بیشتر در حوزۀ فعالیّت های فرهنگی است از یک سو و موضع گیری های صریح او در برابر عملکرد خلفای سه گانۀ بعد از پیامبر(صلی الله علیه وآله) به ویژه عثمان، نظرات متفاوتی را پیرامون وی رقم زده است که با توجیه اذن امام علی(علیه السلام) به وی در جهت همکاری با دستگاه خلافت می توان کلیّات عملکرد او رامثبت ارزیابی کرد؛ چه این که تنها نقد جدی اهل بیت(علیهم السلام) در منابع مختلف مربوط به حذف معوذتین ازمصحف اش می شود از این رو می توان سایر تهمت ها را به سبب دفاع او از امام علی(علیه السلام) ترسیم کرد.

واژه‌های کلیدی: عبدالله بن مسعود، قرآن، صحابه، روش های تفسیری، مصحف، مدرسۀ کوفه

Construction of Shrines on Graves A Study of the Views of Shiites and Salafists
چکیده:
شیعه بر این باور است که ساخت بنا بر مزار اولیای الهی، نه تنها حرمت ندارد بلکه نشان دهندۀ تعظیم شعائر مکتب و احترام و ابزار محبّت به صاحب مزار است در برابر این نگرش، سلفیّه بر اساس روایتی از امام علی (علیه السلام) به نقل از ابی الهیّاج در کتاب مسلم نیشابوری، بنای بر قبور را حرام می دانند. در این مقاله با نقد این حدیث، بر اساس آیات قرآن، سیرۀ معصومان(علیهم السلام) و عملکرد صحابه، مدّعای سلفیه مورد بررسی قرار گرفته و به این نتیجه می رسیم که سیرۀ مسلمانان در تمام بلاد اسلامی بر این مبنا بوده که بر قبور بزرگان دین بارگاه بسازند.

واژه‌های کلیدی: شیعه، سلفیّه، بنای بر قبور، نقد حدیث، نقد متن

مجله ی علمی - تخصصی «دانش نامه ی علوم قرآن و حدیث» با مجوز رسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و با هدف انتشار پژوهشی های راهبردی در زمینه ی علوم قرآن و حدیث و مطالعات میان رشته ای از اساتید ارجمند و دانشجویان گرامیِ حوزه و دانشگاه در سراسر کشور جهت نگارش مقاله های پژوهشی دعوت به همکاری می کند.
شیوه نامه ی نگارش مقاله ی این دو فصلنامه به شرح زیر است:

برای استفاده از امکانات سایت مانند ذخیره سازی فایل های بخش های مقاله، تدریس، رسانه، سخنرانی و ... ابتدا عضو سایت شوید.
مراحل عضویت سایت:

صفحات