شما اينجا هستيد.

آفتاب ولایت 8

عذابِ تکذیب کننده ی غدیر
شرح و توضیح سوره ی معارج، آیات 1 و 2