بسته ی فرهنگی نیمه ی شعبان

لینک هایی زیر در موضوع امام عصر(علیه السلام) در این سایت است:

1- نوشتار«سلام بر مرهم»
http://ehsanpouresmaeil.com/yaddasht/salam%20bar%20marham
2- کارگاه بصیرت افزایی «اصالت مهدویت»
http://ehsanpouresmaeil.com/node/214
3- سرمقاله ی هدایت علمی در عصر غیبت
http://ehsanpouresmaeil.com/node/384
4- مقاله علمی- پژوهشی«تطبیق و مقایسه دجّال در اسلام با آنتی کرایست در مسیحیت»
http://ehsanpouresmaeil.com/A%20COMPARISON%20BETWEEN%20DAJJAL%20IN%20ISL...
5- مقاله ی علمی-پژوهشی«پیشگویی قرآن در مورد آینده»
http://ehsanpouresmaeil.com/node/81
6- معرفی کتاب«قصه ی غفلت ما تاریخی است»
http://ehsanpouresmaeil.com/node/446
7- مقاله ی کارشناسی ارشد «موانع حکومت عدالت‌محور علوی»
http://ehsanpouresmaeil.com/node/464
8- مقاله ی کارشناسی ارشد«بازتاب ویژگیهای حکومت امام عصر علیه السّلام در دو شرح از فریقین بر نهج البلاغه»
http://ehsanpouresmaeil.com/node/453
9- مقاله ی برگزیده ی بخش دانشگاهی دوازدهمین همایش بین المللی دکترین مهدویت با عنوان« فرجام بشریت از دیدگاه اسلام و مسیحیت»
http://ehsanpouresmaeil.com/node/501
10- اعمال شب نیمه ی شعبان
http://ehsanpouresmaeil.com/node/502
11- کتاب «قصه ی غفلت ما تاریخی است»
http://ehsanpouresmaeil.com/node/446
12-مقاله ی کنفرانس ملی علوم اسلامی و پژوهش های دینی(نمایه شده در ISC) باعنوان: «انگاره ی رجعت با تأکید بر تکامل بشریت»
http://ehsanpouresmaeil.com/node/580
13- هر هفته در کانال تلگرامی می توانید حداقل یک مطلب پیرامون امام عصر(علیه السلام) مطالعه کنید:
https://t.me/drehsanpouresmaeill