بسته ی فرهنگی ماه مبارک رمضان

• چهار سخنرانی در موضوع دعا که در رمضان 1431 اجرا شده است.
- سخنرانی شب نوزدهم ماه مبارک رمضان به آدرس: http://ehsanpouresmaeil.com/sokhanrani1
- سخنرانی شب بیست و یکم ماه مبارک رمضان به آدرس: http://ehsanpouresmaeil.com/sokhanrani2
- سخنرانی شب بیست و دوم ماه مبارک رمضان؛شام شهادت امیرالمومنین (علیه السلام) به آدرس:
http://ehsanpouresmaeil.com/sokhanrani3
- سخنرانی شب بیست و سوم ماه مبارک رمضان به آدرس: http://ehsanpouresmaeil.com/sokhanrani4
• روایت بی نظیرپیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله) پیرامون اهمیّت این ماه با عنوان«سه عنوان برای یک ماه» به آدرس: http://ehsanpouresmaeil.com/yaddasht/3%20onvan%20baraye%201%20mah
• مصاحبه ی روزنامه ی قدس پیرامون دعای افتتاح باعنوان«دعای افتتاح گشایش رحمت خداوند به روی بندگان» به آدرس: http://ehsanpouresmaeil.com/node/375

• در بخش رسانه ی شنیداری نیزمی توانید از فایل های صوتی برنامه های رادیویی زیر استفاده کنید:
1- «گام های ترجمه»: آسیب شناسی ترجمه های موجود قرآن، (13 برنامه)
2- « قرآن به روایت قرآن»: توضیح مختصر نام ها و وصف های قرآن، (114 برنامه)
3- «شرح و توضیح آیات»:رادیو قرآن هر روز به پخش تلاوت قاریان مشهور دنیا می پردازد که در پایان، یک آیه انتخاب و توضیح اجمالی درباره ی آن ارائه شده است.(80 برنامه)
التماس دعا