آشنایی با روش ها و گرایش های تفسیر

الف) کلیات
تعریف روش، گرایش، تاریخچه و کتاب شناسی بحث

ب) مکتب تفسیری اهل بیت (علیهم السلام)
اول: روش های صحیح:
1- تفسیر قرآن به قرآن
2- تفسیر روایی
3- تفسیر عقلی
4- تفسیر علمی
5- تفسیر اشاری(باطنی)
6- تفسیر اجتهادی جامع

دوم: روش های باطل تفسیری یا تفسیر به رأی

ج) گرایش های تفسیری
( ادبی، فقهی، کلامی، اجتماعی، فلسفی، عرفانی و...)

د) سبک ها و اسلوب های تفسیری
( ترتیبی، موضوعی و ...)

اسلاید این درس تا پایان ترم تکمیل خواهد شد، بنابراین لازم است دانشجویان محترم فایل نهایی را درآخرین جلسه ی آموزشی نیز دریافت کنند.

آخرین به روز رسانی 1395/10/4