بهره وری از اوقات فراغت با توجه به نظرات جامعه شناسان و مقایسه ی آن با آموزه های وحیانی

Enjoying Leisure Time Considering Socialists , Opinions and Its Comparsion
چکیده :
در عصر ما، مساله ی اوقات فراغت و شيوه‏هاى گذران آن، ابعادى مختلفی به خود گرفته است. به علت توسعه ی فن‏آورى و استفاده از دستگاههاى خودكار، وقت افراد كم تر گرفته شده و اين پرسش مطرح می شود كه ساعات بیكارى را چگونه بايد سپرى كرد؟ هم چنان که افراد یک جامعه یک سان نیستند، راه کارهای متفاوتی را در اوقات فراغت خود به کار می گیرند.
در این مقاله ضمن تاکید براین ایام در زندگی هر انسان ، سعی در معرفی برخی از این راه کارها، ازدو سرچشمه ی اصیل قرآن و حدیث، شده است.

واژه های کلیدی:قرآن، حدیث، اوقات فراغت، راه کارها

این مقاله در همایش کشوری سراج منیر، دانشگاه آزاداسلامی اراک در سال 1385، به عنوان مقاله ی اوّل بخش دانشجویی برگزیده و ارائه گردید و در مجله‌ی «پژوهش دینی» زمستان 1385(شماره ی14) به زیور طبع در آمده است.
در صورت تمایل برای دریافت مقاله، لطفاً عضو سایت شوید.