تخصیص عمومیّت واژه ی «العالمین» در اصطفای حضرت مریم (علیها السلام)

The Allocation of the term al_Alamin for Choosing Hazrat Mryam
چکيده
محتواي آيه ی چهل و دوّم سوره ی مبارکه ی «آل‌عمران»، حاکي از سخن‌گفتن فرشتگان با حضرت مريم (سلام الله علیها) است. يکي از موضوعات اين گفت‌وگو، به پاک‌شدن و برانگيخته‌شدن آن ‌حضرت در بين بانوان اختصاص دارد: «وَ إِذ قَالَتِ الْمَلَئكَهُ يَامَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَ طَهَّرَكِ وَ اصْطَفَاكِ عَلي‏ نِسَاءِ الْعَالَمِين» اگر چه ظاهر واژه ی العالمين» در مواردی از آيات قرآن عموميت آيه را مي‌رساند، اما در برخی موارد ـ نظير اين آيه ـ تخصيص می خورد. از اين‌رو، اين آيه نشان‌دهنده ی اصطفای نسبی حضرت مريم (سلام الله علیها) در ميان بانوان جهان و يا به عبارت ديگر، برگزيدن وی در برابر زنان زمانه ی خويش است؛ که اين مدّعا با توجه به روايات مأثور فريقين و بيان صاحبان کتاب‌هاي تفسيری، در اين مقاله اثبات شده است.
بر اساس همه ی روايات مأثور شيعه و اغلب روايات اهل‌سنت، حضرت فاطمه (سلام الله علیها)بر همه ی بانوان جهان برتري دارد.
کليدواژه‌ها: حضرت فاطمه (سلام الله علیها) ، حضرت مريم (سلام الله علیها)، علوم قرآن، عام و خاص، شيعه، اهل‌تسنن.

این مقاله در همایش کشوری «ابعاد وجودی حضرت زهرا سلام الله علیها»،در دانشگاه تربیت مدرّس،سال1390 به عنوان مقاله ی برتر معرّفی و ارائه گردید.
در صورت تمایل برای دریافت مقاله، لطفاً عضو سایت شوید.