سخنرانی شب نوزدهم ماه مبارک رمضان 1431، با موضوع دعا 1
هیأت رزمندگان اسلام، تهران